top of page
  • Forfatters billedeMikkel Johannsen

Tilliden falmer og den georgiske befolkning går endnu engang på gaden mod regeringen

Georgien: I mere end 200 dage har georgiere, ledet af bevægelsen Mtsvaneebi (De Grønne) med Varlam Goletiani i spidsen, protesteret imod aftalen om etableringen af vandkraftværket Namakhvani i Imereti regionen, der ligger i den vestlige del af Georgien. Bevægelsen har fået luft under vingerne og stod søndag d. 23. maj med mere end 1000 demonstranter i hjertet af Tbilisi og forlangte, at regeringen reagerede på deres ultimatum.


Regeringens gennemtrumfede investering i energisektoren møder modstand fra befolkningen


Den georgiske regering ønsker at øge dens uafhængighed i energisektoren. Georgien importerer hovedsageligt energi fra Rusland og Aserbajdsjan i de perioder af året, hvor landet ikke er i stand til at generere nok energi selv. Derfor insisterer de georgiske myndigheder på behovet for at bygge nye vandkraftværker og kalder det et spørgsmål om landets energisikkerhed. I det lys er Namakhavnai dæmningen, hvis den bliver realiseret, til dags dato det største energiprojekt igangsat i Georgien siden landets løsrivelse fra Sovjetunionen.


Utilfredsheden med projektet, som bliver opført af det norsk-tyrkiske firma ENKA, er todelt. Først og fremmest mener modstanderne, at dæmningen kan føre enorme miljøbelastninger med sig. Belastninger som ingen endnu kender omfanget af. Vandkraftværket vil også potentielt kunne oversvømme dalen og dermed true de 18 landsbyer som ligger i området. Derudover er dæmningen placeret kun få kilometer fra Georgiens andenstørste by, Kutaisi.


Den georgiske regering har ikke været særlig åben omkring, hvilke konsekvenser værket vil have for miljøet. Miljøforkæmpere mener derfor, at projektet er alt for omfattende i forhold til, hvor få undersøgelser der er blevet foretaget omkring værkets belastning af miljøet. En rapport fra Gamma Consulting Group konkluderer, at implementeringen af projektet vil skade et stort areal dyrkbar jord, fem landsbyer vil sandsynligvis blive oversvømmet og omkring tre hundrede familier vil blive flyttet.


Projektet er også blevet kritiseret for dets seismiske risici, da værket ikke engang ville kunne modstå jordskælv i en størrelse på op til 5 på richterskalaen. Imidlertid blev der målt op til 7 i Racha-området, der ikke ligger så langt fra Rionidalen, tilbage i 1991.


For det andet er der utilfredshed blandt modstanderne med det faktum, at en stor del af Rionidalen er blevet lejet til private investorer for en periode på 100 år. Denne udlejning er først blevet offentliggjort et år efter, at aftalen om værket er blevet indgået. Den kraftige kritik skyldes, at aftalen er udformet på en måde, som ikke giver Rionidalens indbyggere mulighed for at appellere beslutningen tidsnok til retten. Indbyggerne i dalen er blevet tilbudt penge for at flytte, et tilbud som de dog anser for bestikkelse. De frygter at blive tvunget ud af dalen, når aftalen om overdragelsen af territoriet træder i kraft, og ENKA officielt kommer til at eje området. 

Fakta om værket Namakhvaniprojektet omfatter opførelsen af et vandkraftværk i Rionidalen, i kommunerne Tskaltubo og Tsageri som begge ligger i den vestlige del af landet. Projektet omfatter opførelsen af to kraftværker, det nedre Namakhvaniværk (333 MW) og det øvre Namakhvaniværk (100 MW), der med en samlet kapacitet på 433 MW kan fremstille en gennemsnitlig årlig generation af 1.514 GW strøm - det svarer til cirka 605.600 hustande. Projektets investeringsomkostninger er 800 millioner dollars og bliver udført af det tyrkisk-norske firma ENKA Renewables LLC.

 

Demonstration i Tbilisi


På grund af protesterne annoncerede den georgiske regering d. 23, maj, at de vil suspendere opførelsen i 9-12 måneder. Den georgiske premierminister, Irakli Gabribashvili, fortæller at suspenderingen for opførelsen af dæmningen muliggør en gennemgang og validering af allerede gennemførte miljømæssige, geologiske og seismologiske vurderinger.


Udsættelsen af værket har ikke været nok til at dæmpe protesterne. Søndag d. 23. maj organiserede Mtsvaneebi en demonstration på First Republic Square i midten af Tbilisi med mere end 1000 deltagere fra hele Georgien.


Demonstrationen mod Namakhvanikraftværket på First Republic Square i Tbilisi. Foto: Mikkel Johannsen

Varlam Goletiani, lederen for Mtsvaneebi, er sammen med Save Rioni Gorge-bevægelsen og sin gruppe af demonstranter kommet med et ultimatum med følgende krav til regeringen: Annullering af aftalen med det norsk-tyrkiske firma ENKA samt alle andre aftaler og dokumenter i forbindelse med projektet. De forlanger at ENKA skal forlade Rionidalen og et midlertidigt stop for nye projekter i energisektoren. Yderligere kræver demonstranterne også at økonomiminister Natela Turnava skal træde tilbage og retsforfølgelse af ikke kun ministeren for økonomi og bæredygtig udvikling Natela Turnava, men også mod alle de, der har underskrevet specifikke dokumenter til kraftværket.


Arbejdere fra igangværende strejker i byerne Borjomi, Chiatura og Ozurgeti har i mellemtiden sat deres strejker for højere lønninger og forbedrede arbejdsforhold på pause for også at tage del i demonstrationen. De ønsker at vise solidaritet med Save Rioni Gorge-bevægelsen og opfordrer demonstranterne til at danne en fælles front mod en centraliseret regering, som de ikke mener lytter til de behov og ønsker, som borgerne i regionerne har.


Georgiens tidligere flag blive ofte brugt til at fremhæve folkets samhørighed. Foto: Mikkel Johannsen

Ultimatummets krav blev afvist og beskyldt for at være levn fra 90’erne, hvor disse hyppigt blev brugt uden dog nogensinde at føre noget konstruktivt med sig. Alligevel lægger regeringen og ENKA begge op til ordentlig dialog mellem parterne. ENKA reagerede på de igangværende protester ved at understrege at alle beboerne i Rionidalens og den georgiske befolknings mening er vigtig for dem. De erklærer sig derfor parate til at fortsætte forretningsdiskussionen med alle interessepartnere.


I den forbindelse påpegede den administrerende direktør for ENKA, Elene Ghubianuri, i et interview med nyhedsmediet Georgia Today i dagene efter demonstrationen i Tbilisi, at de siden dag ét aktivt har ført en informationskampagne i Rionidalen. Kampagnen har inkluderet informationsmøder, som har lagt op til åben debat og diskussion. Ifølge Ghubianuri har emner om alt fra miljø og sikkerhed til lokal udvikling og turisme været til debat i løbet af kampagnen. På trods af dette har Goletiani dog understreget, at demonstranternes krav står uændret.


Protesterne fortsætter i Rionidalen efter status quo mellem regeringen og demonstranterne


I dagene efter demonstrationen, har demonstranter marcheret igennem Tbilisi for at lamme byen og skabe opmærksomhed om kampen imod opførelsen af Namakhvani.


Dog er der i de efterfølgende tre uger efter demonstrationen hverken blevet indgået nogen aftale eller ført nogen form for dialog mellem parterne.

Demonstranterne er nu rejst tilbage til landsbyen Gumati i Rionidalen, hvor de fortsat demonstrerer. Forholdet mellem de lokale myndigheder og demonstranterne er forværret efter at barrikader, opsat af politiet, har taget skade under en konflikt mellem dem og demonstranterne. Det forbedrer heller ikke situationen, at demonstranterne nu blokerer alle indgange til dalen og begrænser bevægelsen af ENKA’s køretøjer og ansatte.


Efterfølgende er otte demonstranter dog blevet tilbageholdt. De har ifølge deres advokat påført sig skader under denne tilbageholdelse. Politiet har nu også en vandkanon i området i tilfælde af en yderligere eskalering af situationen. Formodentligt vil der snart komme mere ro på sagerne, da økonomiministeren Turnava har konstateret, at der i de kommende dage vil blive påbegyndt en mæglingsproces ledet af EU. Dirk Buschle, formanden for the Center for Dispute Resolution and Negotiation, er blevet valgt af EU som forhandler i konflikten omkring Namakhavani. Buschle understreger, at de ser frem til arbejde tæt sammen med civilsamfundet, eksperter og regeringen om at finde en løsning. Men fremhæver også at en energiunion ikke kun er for myndigheder, men også for den lokale befolkning.


Goletiani udtrykte efter udmeldingen, at han sammen med ’The Rioni Valley Guardians’ vil tage del i mæglingsprocessen. Han understreger dog, at han ikke forventer nogen form for fremskridt mod en endelig opførelse af dæmningen. Da han mener, at regeringen ikke vil være i stand til at leve op til EU's standarder.


Artiklen er skrevet af Mikkel Johannsen

137 visninger0 kommentarer

Følg os!

 
IMG_0318%2520(2)_edited_edited.png
russia-704883_edited_edited.png
  • Facebook
  • Instagram
unnamed%20(2)_edited.png
127474595_416181173098270_6523815273634533365_n%20(2)_edited.png
bottom of page